Tudnivalók a tanulói notebookokról

A Klebelsberg Központ szülőknek és tanulóknak szóló levelét itt olvashatják.

További tudnivalók a tanulói notebookokról

Tisztelt Szülők és Diákok!

Az alábbiakban a szülők és diákjaink számára szeretnénk összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.

Itt csak a leglényegesebb információkra térünk ki, ez a tájékoztatás nem teljeskörű. Részletes információk az általános szerződési feltételekben (2023. évi ÁSZF) olvashatók!

A notebook nem a diák tulajdona, azt csupán használatba kapja.

A diák a notebook-ot kizárólag személyes használatra, elsősorban a tanulmányainak, a tanórai és tanórán kívüli feladatok elvégzésének támogatásához kapja. A notebook más személynek a használatába nem adható!

Az eszközök egyedileg azonosítottak.

A diák az eszközt köteles:

  • rendeltetésszerűen használni,
  • tisztán tartani,
  • biztonságos megőrzéséről gondoskodni köteles,
  • az eszközt az iskola kérésére bemutatni,
  • eszközzel kapcsolatos minden információt (eltűnés, megrongálódás) köteles haladéktalanul bejelenteni.

A diák / gondviselő az eszközt bármikor visszaadhatja, de a későbbiekben eszközt csak abban az esetben kaphat újra, ha erre a feltételek lehetőséget biztosítanak.

A diák / gondviselő köteles a notebook-ot visszaszolgáltatni amennyiben a diák tanulói jogviszonya megszűnik (másik fenntartó alá tartozó iskolába átiratkozik, tanulmányait befejezi, stb.)

A diák az eszközt a rendeltetésszerű használattal együtt járó elhasználódástól (használati kopások és apró esztétikai hibák) eltekintve mindenfajta hibától és hiánytól mentes állapotában köteles visszaadni.

Az eszköz visszaadásáról jegyzőkönyv készül, melynek egyik példányát a gondviselő kapja.

A diák a notebook-ra kizárólag jogtiszta szoftvert/alkalmazást telepíthet.

Minden tanulónak ingyenesen jár az Office 365.
Mindössze egy Kréta belépési azonosító (tanulói Kréta) és egy e-mail cím szükséges hozzá.
Ennek a leírását innen lehet letölteni:

Office 365 beszerzése

 

Tilos az eszközt jogellenes cselekményre használni!

Külön felhívjuk a figyelmet az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK között szereplő kötelezettségre:

5.8 A Törvényes képviselő jelen ÁSZF elfogadásával készfizető kezességet vállal a Tanuló által az IKT-eszközben, illetve az IKT-eszköz nem jelen ÁSZF-ben meghatározottaknak megfelelő használatával harmadik személynek okozott vagyoni és nem vagyoni károkért, melyekkel kapcsolatban a KK, a Fenntartó, illetve a Köznevelési Intézmény kifejezetten kizárják a felelősségüket. Jelen pontban foglalt kezességvállalás a Tanuló vétőképességétől, illetve nagykorúvá válásától függetlenül a Projekt teljes idejére – a Projekt fenntartási időszakának végéig – vonatkozik.

 

Gyakran Ismételt Kérdések

Meddig használhatják az eszközöket a tanulók? 

A tanulók addig tudják használni az eszközöket, ameddig tanulói jogviszonyuk tart vagy a projekt fizikai zárásáig. 

Ha egy tanuló iskolát vált mi a teendő az eszközzel? 

Ha egy tanuló iskolát vált, de az új intézmények a fenntartója ugyanaz marad, akkor maradhat nála az eszköze. Ha olyan intézménybe megy át amelynek más fenntartója van, le kell adnia az eszközt. Az új fenntartó intézményében – ha rendelkezésre áll – akkor kaphat eszközt. 

Hogyan használható az eszközökön az Office programcsomag? 

A Tisztaszoftver Programhoz kapcsolódó Microsoft licenszek igénylése a köznevelésben tanulók és pedagógusok esetében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségen (KIFÜ) keresztül a https://tisztaszoftver.hu honlapon leírtak alapján történik.

A Klebelsberg Központ weboldalán számos útmutatót, tájékoztatót találnak, amelyek segítik az eszközök megfelelő használatát. Szíves figyelmükbe ajánljuk az eszközök újratelepítéséhez készített, illetve a Bitlocker útmutatónkat. Ezeket a következő weboldalon érhetik el: https://kk.gov.hu/digitalis-oktatashoz-valo-egyenlo-hozzaferes-felteteleinek-biztositasa-a-tanulok-es-a-pedagogusok-szamara-rrf-1-2-1-2021-2021-00001