Első osztályosok beíratása a 2024./2025. tanévre

Beiratkozás:
április 18-19.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a rendelet (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de felhívjuk a szülők figyelmét az előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, és annak hasznosságára, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján minden általános iskola a helyszínen azonnal ellenőrzi a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítja azokat, illetve a rendszerben nem szereplő gyermekek adatait is az intézményben dolgozó kolléga ott helyben, a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzíti a rendszerbe.

2024. március 27-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felületét (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget kapnak arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

 

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: április 18–19. (csütörtök és péntek).

Fontos alapelv, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

 

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja, – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni!

Beiratkozás a KRÉTA rendszer felületén keresztül elektronikus formában.
2024. március 27-től elérhető.

KRÉTA tájékoztató az elektronikus ügyintézéshez

Általános iskolai körzethatárok